Regionalt skyddsombud- din roll och dina uppgifter

08:41 9 februari, 2016 Arbetsmiljö, Utbildning


26 - 28 september 2016 på Bergendal i Sollentuna.
KURSEN ÅTERKOMMER HÖSTEN 2017

Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att anta ett uppdrag som regionalt skyddsombud/arbetsmiljö- ombud. Du har grundläggande kunskaper på området och behöver fördjupa ditt kunnande.

Genom gruppövningar, diskussioner och föreläsningar ger kursen kunskaper och verktyg för ett väl fungerande regionalt arbetsmiljöarbete. Vi går igenom arbetsmiljöns regelverk och annan relevant lagstiftning, bland annat den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Du får kunskap och färdigheter kring systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), ansvarsfördelning och samverkan mellan arbetsmiljöarbetets olika aktörer och Regionala skydds/arbetsmiljöombuds roll vid rehabilitering och anpassning. Vidare får du med dig idéer och metoder för att bygga upp ett systematiskt regionalt arbetsmiljöarbete och kunskaper som hjälper dig att definiera din roll och uppdragets gränser och utmaningar.
Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra förbund är en väsentlig del av kursen. Det är därför värdefullt om alla sover över och deltar i kvällsnacket på Bergendal Meetings i Sollentuna utanför Stockholm.

KURSEN TAR UPP

• Skydds/arbetsmiljöombudsrätt och annan lagstiftning
• Att vara regionalt skyddsombud/arbetsmiljöombud
• Att organisera ett regionalt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Metoder för samverkan kring arbetsmiljö
• Uppdragets gränser och utmaningar

Kurslitteratur: Maria Steinberg: Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 2013

Kursavgift: Kursen är avgiftsfri, liksom kurslitteratur, mat och boende på Bergendal. Resor till och från Cityterminalen vid Stockholms Central betalas också av TCO Fackliga Akademi, så länge de följer ditt förbunds resepolicy. Din reseräkning och andra praktiska frågor ska du skicka till ditt förbund som i sin tur fakturerar TCO Fackliga Akademi.

Anmälan
Använd denna blankett för din intresseanmälan, som du sparar ner på din dator och fyller i. Posta eller mejla sedan din intresseanmälan direkt till ditt förbund i god tid före den 30 maj 2016.  Det är förbundet som beslutar om ditt deltagande i kursen. 

Ytterligare information om kursen lämnas av Kristina Mattsson, telefon 08 - 782 9228  kristina.mattsson(at)tco.se eller via kursinfo(at)tco.se

Förbunden skickar sin antagningslista till kursanmalan(at)tco.se

 

 

Kristina Mattsson

Utbildningskoordinator samt webbredaktör
Tel
08 782 92 28
Mobil
072-531 30 66
E-mail
Skicka e-post till Kristina Mattsson

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund