Arbetslivets juridik 15 högskolepoäng

08:50 3 juni, 2016 Arbetsrätt, Om TCO

För artonde året i rad genomförs kursen Arbetslivets juridik i samverkan med juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
KURSEN ÄR NU FULLTECKNAD. VÄLKOMNA TILLBAKA NÄSTA ÅR

Tid: 21 september 2016 – 31 maj 2017 Studietakt är kvartsfart
Högskolekurs om 15 högskolepoäng.
En fristående universitetskurs i grundläggande arbetsrätt, som ger deltagarna redskap och kunskaper för att bättre kunna företräda sitt förbunds medlemmar i det moderna arbetslivet. Reglerna för både den individuella och den kollektiva arbetsrätten gås igenom. 

Studierna genomförs som seminarier med inläsningsperioder emellan. Deltagaruppgifterna består av verklighetsbaserade fall, som ska lösas av kursdeltagarna. Ett självständigt arbete genomförs. Kursledare är docent Johan Schelin, Stockholms universitet

Kursen tar upp

  • Den individuella arbetsrätten
  • Den kollektiva arbetsrätten 
  • Anställning och anställningsskydd
  • Fackföreningen i ett rättspolitiskt perspektiv

Tider för seminarierna på Bergendal

  • 21-22 september 2016
  • 29 november 2016
  • 17-18 januari 2017
  • 15 mars 2017
  • 30-31 maj 2017

Tvådagarsträffarna hålls på Bergendal Meetings och endagsträffarna i TCO-huset på Linnegatan 14 i Stockholm. Bergendalträffarna innebär helpension med övernattning.  Det innebär att deltagarna får större möjlighet för ett fördjupat lärande i en kreativ miljö.

Målgrupp
Kursen vänder sig till förbundsanställda och förtroendevalda inom TCO-förbunden.

Kurskostnad
Priset är 24 000 kronor exklusive moms. Då ingår helpension på Bergendal Meetings och lunch och kaffe på endagsträffarna, transport mellan Bergendal och Cityterminaleni centrala Stockholm, undervisning samt kurslitteratur. Förbundet står för resorna till och från Stockholm, samt eventuell förlorad arbetsinkomst.

Anmälan
Du gör din intresseanmälan på denna blankett. Spara ned den, fyll i och mejla eller posta den sedan till ansvarig på ditt förbund, som beslutar om deltagande. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.
Ditt förbund behöver ha din anmälan så snart som möjligt. Vi har ett fåtal platser kvar och välkomnar fler ansökningar 

Ytterligare information om kursen lämnas av Ken Bjerregaard tfn 08-782 91 57. Vid mejlkontakt: ken.bjerregaard(at)tco.se 

 

Ken Bjerregaard

Utbildningschef
Tel
08-782 91 57
Mobil
070-481 91 18
E-mail
Skicka e-post till Ken Bjerregaard

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund