Uppdrag

14:51 20 april, 2015 Om TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet. Vår uppgift är att med utgångspunkt från medlemsförbunden vara en drivande kraft för att utveckla och påverka politik och debatt.

Här är våra kärnområden 

Den svenska partsmodellen

 • TCOs uppdrag är att skapa goda förutsättningar för den svenska partsmodellen såväl nationellt som internationellt, främst inom EU. Men det är våra medlemsförbund som tecknar kollektivavtal.
 • Vi ska bevaka och driva frågor som garanterar goda förutsättningar för lönebildningen och kollektivavtalstecknande.
 • Ett särskilt fokus har varit kontakter med unga opinionsbildare. TCO tog fram två filmer -  likeaswede - för att visa på fördelarna med partsmodellen.

EU-frågor

 • TCOs uppdrag är att påverka EU inom TCOs kärnområden samt där EU-regler och förändringar berör förbundens medlemmar.

Sociala trygghetssystem

 • TCOs uppdrag är att driva på för goda sociala trygghetssystem för förbundens medlemmar och bevaka välfärdens grundprinciper. Det handlar om att påverka för bättre socialförsäkringar, om att värna inkomstbortfallsprincipen och bevara fackens och arbetsgivarnas självständighet på tjänstepensionsområdet. 

Jämställdhet och mångfald

 • TCOs uppdrag är att påverka för ett jämställt samhälle fritt från diskriminering. Detta är också ett arbete som TCO prioriterar i sitt Europa-arbete.

Arbetsmarknad, utbildning och ekonomi                

 • TCOs uppdrag är att påverka för en bra arbetsmarknadspolitik med en stark arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadslagstiftning.
 • TCO driver på för ökad tillväxt.
 • TCO ser att arbetslinjen behöver kompletteras med en omställningskedja med en stärkt arbetslöshets-  och sjukförsäkring.
 • TCO driver på i skattepolitiken.
 • TCO påverkar och bevakar anställningsformer och villkoren för allt fler kombinatörer och egenföretagare
 • TCO påverkar högskole- och forskningsfrågorna, där vi ser ett tydligt behov av att fler får utbildning, också kontinuerligt under livet.

Arena för samverkan

 • TCO har också ett bevakningsuppdrag och medverkar i samverkan när förbunden så vill. Skolinformation för gymnasieskolan, den högra fackliga utbildningen inom TCO Fackliga Akademi och våra kulturpris är exempel på det. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund