TCO Certified - historia

13:39 27 maj, 2015 TCO-märkningen

Så här började det.


På 1980-talet såg TCO ökade hälsoproblem hos förbundens medlemmar till följd av bristfälligt utformad IT-utrustning. Framförallt var det belastningsskador och synbesvär som uppstod på grund av det då nya, utbredda arbetet framför bildskärmar. Dålig ergonomi och höga elektromagnetiska fält ledde till obehag och oro bland kontorsarbetare. Samtidigt drog datorerna mycket energi. Många kontorsarbetare vände sig naturligt till TCO med sina arbetsmiljöproblem. I stället för att kräva striktare lagstiftning för datorarbetet vände sig TCO till IT-industrin för att gemensamt hitta en lösning.

Eldsjälen i detta arbete var Per Erik Boivie, dåvarande ombudsman. Han tog fram Bildskärmsprovaren, ett verktyg med vilket de enskilda användarna kunde bedöma bildskärmarnas arbetsmiljöegenskaper. Resultaten skickades till tillverkarna som på så sätt fick signaler om brister och ett incitament att förbättra sina produkter. Bildskärmsprovaren blev en succé och inom ett år var den översatt till åtta språk.

Teknisk innovation
I början av 1992 bestämde sig TCO för att bilda TCOs Utvecklingsenhet som idag går under namnet TCO Development. Tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen, Nuteks kansli för effektivare energianvändning och Semko tog TCOs Utvecklingsenhet fram en metod för att mäta elektromagnetiska fält. Lösningen för att lyfta fram de bättre IT-produkterna blev en certifiering som gynnade alla parter. IT-branschen kunde minska de elektromagnetiska fälten med teknisk innovation, få ner energiförbrukningen och fortsätta sälja bildskärmar. Inköpare på företag och andra organisationer kunde enkelt identifiera vilka bildskärmar som var lågstrålande genom att välja certifierade produkter, och användarna fick kvalitetssäkrade IT-produkter.

Internationell satsning
Tack vare en internationell satsning redan från början har TCO Development kunna påverka hela IT-branschen i en mer hållbar riktning. TCO-märkningen blev den första miljömärkningen för IT-produkter och har idag utvecklats till en hållbarhetscertifiering som går under namnet TCO Certified. Idag löser TCO Development nya problem för att driva på en hållbar utveckling inom IT.

Historien i årtal
• 1992 infördes TCO-märkningen en miljömärkning med krav på låg strålning och energiförbrukning samt el- och brandsäkerhet
• 1995 infördes krav på begränsad användning av flamskyddsmedel och andra kemikalier samt tungmetaller, även krav på bildkvalitet fördes in.
• 1999 skärptes kraven på bildkvalitet och krav på ergonomi samt miljöledningssystem i produktion (ISO14001 eller EMAS) infördes
• Under 2000-talet har miljökraven skärpts efter hand
• 2009 infördes krav på socialt ansvarstagande i produktionen
• 2012 skärptes kraven på social ansvarstagande i produktionen och TCO Certified blev en hållbarhetscertifiering för IT-produkter.

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund