TCO Development

TCO-märkningen TCO Certified är en internationell hållbarhetcertifiering för IT-produkter. Idag är den spridd och använd över hela världen.

Verksamheten för TCO Certified bedrivs av TCO Development, ett helägt dotterbolag till TCO som arbetar för en hållbar utveckling inom IT. Bolaget driver hållbarhetscertifieringen TCO Certified, en produktcertifiering för IT-produkter som används av IT-industrin och av upphandlare över hela världen.

IT-produkter som certifieras enligt TCO Certified måste uppfylla krav på socialt ansvar och miljöegenskaper – från tillverkning, under användning och i sluthanteringen. TCO Certified finns  för följande produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets.

 Verifiering av kraven
Innan en produkt blir certifierad ska den verifieras enligt kraven i TCO Certified. Alla tester ska utföras enligt de metoder och riktlinjer som finns beskrivna i kravdokumenten för TCO Certified. När testerna och granskningarna är utförda med godkänt resultat utfärdar TCO Development ett certifikat som gäller i två år.

Utöver dessa tester gör även TCO Development regelbundna stickprovskontroller på IT-produkterna och produktionen för att säkerställa att hållbarhetskraven i TCO Certified uppfylls under hela certifieringsperioden. För att en certifiering ska vara trovärdig är oberoende granskningar avgörande, både vid verifiering av kraven och vid stickprovskontroller av produkterna samt i produktionen.

Märkningen arbetar med Users Award, en metod för att granska och utveckla IT-system i mer användarvänlig riktning.
TCO Development arbetar också med verktyget GITaudit 2.0 som bidrar till att kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan införa ett ledningssystem för Hållbar IT. Då uppnår de både lång- och kortsiktiga hållbarhetsvinster. En genomförd GITaudit 2.0 kopplar mål till arbetet med Hållbar IT och tar fram en anpassad handlingsplan för verksamheten.

 

 

    

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund