Ge fler chansen att ställa om till nya jobb - vi kallar det jobbhopping - för att Sverige ska ta språnget.

Vi lever i en spännande tid. Runtom i världen förändras arbetsmarknaden i snabb takt, som en följd av teknikutveckling och globalisering. Maskiner och mjukvara tar över arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor och det spekuleras om alltifrån förarlösa bilar till datoriserade jurister. I Sverige försvinner omkring 450 000 jobb varje år och ungefär lika många tillkommer. En stor del av de nya jobben kräver högre och ibland helt ny kompetens.

Den här utvecklingen ställer höga krav på både individen och samhället. Men den kan också innebära enorma möjligheter – om vi ser till att ge människor rätt verktyg. På så sätt kan vi snabba upp bytet mellan yrken och jobb, och hjälpa sjuka tillbaks in i arbetslivet. Omställning gynnar både individen och Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vi kallar det för jobbhopping. 

Om Sverige ska kunna möta de ökande kunskapskraven och den snabba förändringstakten i ekonomin, kommer allt fler att behöva byta jobb många gånger under sitt yrkesliv – alltså jobbhoppa. TCO-förbundens medlemmar säger att de trivs på sina jobb, men också att de kan tänka sig att byta jobb för att lära nytt och utvecklas. För dem är omställning inte bara en fråga om trygghet och anställningsbarhet – utan också om utvecklingspotential och karriärmöjligheter. Det handlar alltså inte primärt om att behålla sitt befintliga jobb så länge som möjligt, utan om möjligheten att karriärväxla, få ett nytt jobb, nya arbetsuppgifter eller nya ansvarsområden.

Många behöver också ställa om för att inte fastna i ett yrke eller en arbetsplats som inte längre ger dem tillfredsställelse och trivsel. Det kan i förlängningen leda till ohälsa och sjukskrivning. De som har blivit sjuka på en arbetsplats behöver också stöd i att gå vidare, och många gånger är det studier till nytt jobb som är vägen tillbaka.

TCO presenterar i rapporter och undersökningar en rad förslag på hur vi kan förbättra omställning och utveckling för fler och bättre jobb.

img description

Vill du veta mer?

Det här är några av TCOs förslag till hur omställning skulle kunna fungera ännu bättre. Vi har mer förslag. Här på sidan finner du våra rapporter och undersökningar, pressmeddelanden mm.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund