top-image

TCO-tidningen utkom med sitt sista pappersnummer den 14 mars i år. Hemsidan www.tcotidningen.se som innehåller närmare 4 300 artiklar finns kvar tills vidare, men inga aktuella uppdateringar görs efter den 25 april i år.

Efter sommaren startar TCO en ny webbpublikation, med nytt namn, som ersätter den gamla tidningen.