top-image

TCO-Tidningen vill ge kunskap om viktiga förändringar i arbetslivet, starta debatt som berör och påverkar och har ett fackligt perspektiv. Läsarna är förtroendevalda och anställda i de 15 TCO-förbunden samt viktiga opinionsbildare.

TCOs styrelse har gett tidningen följande uppdrag:

• Spaning: Betyder att ge kunskap om och kritiskt granska nya tendenser i arbetslivet och på arbetsmarknaden, tendenser som berör utvecklingen för medlemmarna i samtliga TCO-förbund.

• Debatt: Innebär att ta initiativ till debatt om utvecklingstendenser i arbetsliv och samhälle, men också fackföreningsrörelsens svar på utmaningarna. Tidningens uppdrag är att driva på och utmana.

• Opinionsbildning: TCO-tidningens perspektiv och ämnesval ska präglas av fackliga värderingar. Tidningen ska spegla värdet av fackligt arbete och organisering i medlemsförbunden och TCO. När tidningen gör redaktionella kommentarer ska dessa präglas av TCOs grundsyn.

• Kunskapsförmedling: Huvudmålgruppen, de förtroendevalda, ska få användbara kunskaper som underlättar och utvecklar deras uppdrag. 

TCO-tidningen kommer med 5 nummer per år. Den TS-kontrollerade upplagan 2011 var på 28 600 ex.

TCO-tidningen finns också på webben: