TCO-råden

TCO-råden är TCOs regionala verksamhet och är ett frivilligt samarbetsorgan mellan medlemsförbunden på regional och lokal nivå. Inriktningen på arbetet speglar de övergripande ställningstaganden som TCOs kongress fattar beslut om.

TCO-råden finns över hela landet. Det är förbundsföreträdare som bildar råden och de kan omfatta en region, ett län, en eller flera kommuner.

Råden själva, ibland i samverkan, avgör hur den regionala samordningen ska fungera. De viktigaste uppgifterna är att arbeta med samhällsfrågor som är viktiga för orten eller regionen, och att samordna förbundens arbete i lokala och regionala organ.