top-image

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden.

Unionens medlemmar finns på alla befattningsnivåer i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag.

Unionen bildades 1 januari 2008 av de tidigare förbunden HTF och Sif.

Unionen opinion