Detta är TCO

13:37 21 april, 2015 Om TCO & Facket

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund och samlar drygt 1,3 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar.

TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. TCO arbetar för en bra arbetsmiljö och vill skapa ett mänskligt arbetsliv med tid, lust och utrymme över för familj, kultur och samhällsengagemang.

TCO-förbundens medlemmar arbetar till exempel som ingenjörer, lärare, poliser, ekonomer, sjuksköterskor och inom kommuner, statliga myndigheter, banker och försäkringsbolag. Över 60 procent är kvinnor och cirka hälften av medlemmarna är anställda i den privata sektorn och hälften i den offentliga sektorn.

TCO står för Tjänstemännens Centralorganisation. Vi använder numer inte så ofta hela namnet eftersom allt färre människor i arbetslivet relaterar till sig själva som tjänstemän.  

TCOs uppgift
TCOs grundläggande uppgifter är att tillsammans med medlemsförbunden:

  • Organisera och rekrytera professionella och välutbildade människor i arbetslivet
  • Slå vakt om medlemsgruppernas behov och intressen i samhällsdebatten och de politiska besluten
  • Värna de fackliga fri- och rättigheterna
  • Företräda medlemsförbunden i det internationella fackliga arbetet  

 

TCOs organisation
TCOs övergripande beslut fattas av kongressen, som består av representanter för de 14 medlemsförbunden. Kongressen sammanträder vart fjärde år. Styrelsen, som väljs av kongressen, har ansvar för den löpande verksamheten och TCOs kansli verkställer styrelsens beslut.  

Runt om i Sverige finns TCO-regioner där förbunden samarbetar i regionala och lokala frågor, framförallt på arbetsmarknads- och utbildningsområdet. En TCO-region kan till exempel omfatta en kommun eller ett län.

Andreas Beckert

Förbundssekreterare
Tel
08-782 9105
Mobil
0702-022132
E-mail
Skicka e-post till Andreas Beckert